Poda garantier

Alle Podas produkter er preget av høy kvalitet og stor holdbarhet. For at du skal føle deg trygg med ditt kjøp av Poda-produkter, har vi garantier som strekker seg utover det normale. Se aktuel oversikt her

3 års garanti på gjerdeapparater

Gallagher Strømgjerder har 3 års garanti mot fabrikasjonsfeil. Garantien dekker ikke tyveri, lynnedslag og skader forårsaket av feilbetjening. I tilfelle av skader bes gjerdeapparatet tilbakeleveret til kjøpsstedet, sammen med kjøpsfaktura. Gjerdeapparatet kan evt. avhentes/leveres mot et mindre gebyr.

8 års garanti på Poda Super drikkekar

(vnr. 70502 og 701002)

Ved brudd på Poda Super drikkekar innen 8 år fra kjøpsdatoen, bytter vi drikkekarret i et nytt. På betingelse av at drikkekarret har vært brukt etter forskriftene og ikke til an-net enn vanning av dyr, at drikkekarret ikke har vært transportert med innhold, at drikkekarret utelukkende har vært brukt utendørs (ikke i stallen) og har stått på et fast og plant underlag. Garantien dekker ikke brudd forårsaket av dyr, som har vært oppe i karret.

10 års garanti på Dallas gjerde

(vnr. 28700 - 287071)

Vi garanterer Dallas gjerdets holdbarhet i 10 år fra kjøpsdatoen. Garantien dekker brudd, abnorm defor-mering og misfarging ved normal bruk av gjerdet. Garanti-en dekker utelukkende stolper og lekter, ikke evt. montering eller følgeskader. Dekningen faller med 5 %-poeng om året. For deg betyr det at hvis gjerdet bare holder i 8 år, da betaler vi 60% av prisen på nye materialer.

10 års garanti på Hippolux

(vnr. 20912, 20913)

Vi garanterer for Hippolux strømtrådens kvalitet og funksjonalitet. Garantien dekker ved utslitthet innenfor garantiperioden. Skulle det oppstå gjennomgående hull flere steder på tråden, og tråden er normalt behandlet, byttes tråden med ny tråd. Garantien dekker utelukkende tråden, ikke evt montering eller følgeskader. 

10 års garanti på LUX hagegjerde

(vnr.2608003 - 2620004, unntatt 2610001 og 2618006)

Vi garanterer for trådens kvalitet. Garantien dekker ved gjennomtæring innenfor garantiperioden. Skulle det oppstå gjennomtæring flere steder på tråden, og er tråden normalt behandlet, byttes tråden med ny tråd. Garantien dekker utelukkende tråden, ikke ev. montering eller følgeskader. Dekningen faller med 5 %-poeng om året. For deg betyr det at hvis Lux nettet bare holder i 8 år, da betaler vi 60% av prisen på nytt nett.

15 års garanti på strømtråd

(vnr. 2000, 2002)

Vi garanterer for strømtrådens kvalitet og funksjonalitet. Garantien dekker ved utslitthet innenfor ga-rantiperioden. Skulle det oppstå gjennomgående hull flere steder på tråden, og  tråden er normalt behandlet, byttes tråden med ny tråd. Garantien dekker utelukkende tråden, ikke evt montering eller følgeskader. Dekningen faller med 6,6%-poeng om året. Det betyr for deg, at holder tråden bare i 7 1/2 år, så får du ny tråd til 1/2 pris.

20 års garanti på Isolatorwood

(vnr. 34759 - 347736)

Vi garanterer at Isolatorwood holder i 20 år. Garantien betyr, at vi bytter Isolatorwood, som er gennområtnet innenfor garantiperioden. Garantien dekker utelukkende stolper/bats, ikke evt. montering eller følgeskader.

20 års garanti på runde NTR kl. A trykkimpregnerte stolper

(vnr. 306150 - 314350)

Vi garanterer stolpenes holdbarhet og funksjonalitet i 20 år fra kjøpsdato. Garantien betyr, at vi bytter stolper, som er gjennområtnet innenfor garantiperioden. Garantien dekker utelukkende stolpen, ikke evt. montering eller etterskader. Dekningen faller med 5%-poeng om året. Det betyr for deg, at holder stolpen bare i 10 år, så får du en ny stolpe til 1/2 pris.

25 års garanti på FaunaWood

(vnr. 33810180 - 33813350)

Vi garanterer FaunaWood-stolpenes holdbarhet og funk-sjonsevne i 25 år fra kjøps-datoen. Garantien betyr at vi bytter ut stolper som er gjennområtne, innenfor garanti-perioden. Garantien dekker utelukkende stolper, ikke ev. montering eller følgeskader. Etter 15 år faller dekningen med 10 prosentpoeng om året. Det betyr for deg at hvis stolpen holder i 20 år, får du en ny stolpe til 1/2 pris.

Dokumentasjon

Felles for alle garantier er, at original kjøpsfaktura skal fremvises.

Hvorfor velge Poda?

Flere tiår med erfaring

Nøkkelferdige løsninger

Vi tar vare på miljøet

Garanti for kvalitet