Vår miljøpolitikk

  • Vi vil alltid overholde eller overgå gjeldende lovgiving og forordninger på miljøområdet.
  • Vi vil utvelge og påvirke leverandørene våre så deres miljøpolitikk følger prinsipper som er i overensstemmelse med våre.
  • Vi ønsker ikke å benytte tre fra ukontrollert regnskoghogst i produktene våre. Poda A/S er FSC®-sertifisert (Forest Stewardship Council®) distributør (FSC-C006739), og vi kan dokumentere opprinnelsen av vårt FSC-tre. Vi markedsfører bl.a. Poda økostolper som bærekraftige alternativer.
  • Vi har som overordnet mål å arbeide miljøvennlig og med respekt for naturen der hvor arbeidet utføres.
  • Vi benytter miljødiesel til kjøretøyene våre samt miljøbensin og vegetabilsk sagkjedeolje til motorsager.
  • Vi prioriterer de miljømessige aspektene høyt, både i forhold til forbruksmaterialer og avfallshåndtering.
  • Restmaterialer fra gjerdemontering sorteres og gjenbrukes som brensel eller destrueres forsvarlig ved levering til kommunal avfallsplass.
  • Som noe enestående i bransjen tilbyr Poda - etter avtale, å motta kasserte trykkimpregnerte gjerder og forbrenne treet på et miljøgodkjent anlegg.
  • Det interne arbeidet vårt kjennetegnes ved en effektiv ressursutnyttelse som minimerer miljøbelastningen. Vi gjenbruker i størst mulig omfang pappkasser og andre emballasjeprodukter.
  • Vi er alltid oppmerksomme på, åpne og lydhøre for nye tiltak på miljøområdet.

Hvorfor velge Poda?

Flere tiår med erfaring

Nøkkelferdige løsninger

Vi tar vare på miljøet

Garanti for kvalitet