Podas verdier

Vi har en høy faglighet

Poda skal oppfattes som "gjerdeeksperten". Vi streber etter kvalitet og profesjonalisme på alle områder. Vår samlede kunnskap, erfaring og våre ressurser i organisasjonen er en styrke vi utnytter i arbeidet vårt. Vi utvikler oss gjennom kurs og læring i det daglige arbeidet.

Vi har en stor troverdighet

Vi er alle en del av en stabil organisasjon som kunden alltid kan regne med. Vi er bevisst om vår rolle som en anerkjent virksomhet og arbeider etter det. Vi er lojale overfor kundene og samarbeidspartnerne våre.

Vi er kundedrevet

Det skal kunne merkes at vi setter kunden i fokus. Vi tar utgangspunkt i kundens behov på alle områder i organisasjonen. Alle kunder behandles seriøst og profesjonelt, og vi yter alltid en objektiv rådgiving og god service.

Vi handler ansvarlig

Vi tilbyr produkter som vi kan stå inne for, både når det gjelder råvarenes opprinnelse og produksjonen. Poda har et sosialt engasjement både internt og eksternt, og tar også et miljømessig medansvar, underbygd av FSC®-sertifisering (Forest Stewardship Counsil®) og miljømerking. En aktiv miljøpolitikk minimerer dessuten belastningen på naturen.

Vi har en høy grad av åpenhet

Vi legger vekt på åpenhet og dialog på alle plan. Gjennom utveksling av kunnskap mellom Poda-sentrene innbyrdes og mellom Poda-sentrene og Poda A/S utnytter vi ressursene våre til gavn for alle parter.

Hvorfor velge Poda?

Flere tiår med erfaring

Nøkkelferdige løsninger

Vi tar vare på miljøet

Garanti for kvalitet