Våre gjerder

Her finner du Podas anbefalinger (standarder) for hvordan gjerder bør monteres

Sau

 • A-053
  Naturbeskyttelse og kupert terreng, uten strøm.

 • A-054
  Naturbeskyttelse og kupert terreng, med strøm.

 • A-085
  Lavt dyre- og publikumstrykk, prisgunstig løsning

 • A-091
  Jevnt og bølget terreng, middelhøyt dyretrykk.

 • A-093
  Ekstra sterkt og sikkert, høyt dyre- og publikumstrykk.

Geit

 • B-121
  Mellomstore og store geiter

Hester

 • C-094
  Multifunksjonelt nettgjerde med strøm, 120 cm høyt.

 • C-096
  Multifunksjonelt nettgjerde med strøm, 140 cm høyt.

 • C-120
  2-tråds Hippolux hestegjerde, 120 cm høyt.

 • C-121
  2-tråds Polytape hestegjerde, 120 cm høyt.

 • C-140
  3-tråds Hippolux hestegjerde, 140 cm høyt.

 • C-141
  3-tråds Polytape hestegjerde, 140 cm høyt.

Vildsvin

 • D-055
  Naturbeskyttelse og kuperet terræn, lavt dyretryk.

 • D-060
  For lange gjerdelinjer. Naturvern og golfbaner.

 • D-096
  Ekstra stærkt og sikkert, højt dyre- og publikumstryk.

Purker

 • E-054
  Purker på friland.

 • E-160
  Frittgående purker og grisunger, revesikkert.

Fjerkræ

 • F-160
  Yttergjerde til arealer med frittgående fjørfe.

Kveg

 • G-090
  Kyr og okser, Insultimber® med 1 tråd.

 • G-091
  Kyr og kalver, Insultimber® med 2 tråder.

 • G-092
  Kyr og kalver, Insultimber® med 3 tråder.

 • G-093
  Kyr, okser og kalver. Insultimber® med 2 tråder.

 • G-094
  Kyr og okser, 1-tråds løsning.

 • G-095
  Kyr og kalver, 2-tråds løsning.

 • G-096
  Kyr, okser og kalver, 3-tråds løsning.

Skog

 • H-142
  Juletrær og nyplantet, mot rådyr og dådyr.

 • H-144
  Foryngelse, skogreisning, legjerde og juletrær

 • H-164
  Foryngelse, skogreisning, legjerde og juletrær, 160 cm høyt.

Rovvilt

 • I-120
  Kombinert saue- og ulvegjerde som holder sauene inne og effektivt avverger ulver.

 • I-122
  Den kostnadseffektive løsningen som effektivt avverger ulv, bjørn, gaupe og jerv.

 • I-142
  Robust og langtidsholdbar løsning til lokaliteter der hester og føll risikerer angrep og gener fra dyr som ulv, jerv, villsvin og grevling.

Hunde

 • J-092
  Hunder opptil ca. 30 cm.

 • J-121
  Mellomstore hunder opptil ca. 60 cm, åpent landskap o.l.

 • J-122
  Hunder opptil ca. 60 cm.

 • J-125
  Hunder opptil ca. 60 cm, forsterket.

 • J-152
  Hunder opptil ca. 80 cm.

 • J-155
  Hunder opptil ca. 80 cm, forsterket.

 • J-182
  Hunder opptil ca. 100 cm.

 • J-185
  Kennel- og internatgjerde.

 • J-143
  Gjerde til hundeskog med rådyr.

 • J-160
  Gjerde til hundeskog med rådyr og dådyr.

Hjorte

 • K-170
  Kostnadseffektiv beskyttelse av avlinger mot kronhjort.

 • K-200
  Benyttes som permanent gjerde der formålet er å holde hjortedyr inne, typisk i oppdrettsøyemed.

 • K-208
  Permanent beskyttelse mot stortvilt.

Alpakka

 • M-120
  Kostnadseffektiv gjerde til større beiter.

 • M-150
  Kombigjerde til hester og alpakkaer.

Katte

 • N-182
  Gjerdet til å holde katter inne eller ute av hagen din.

Rev

 • O-120
  Kostnadseffektivt, reveavvisende gjerde. Til f.eks. viltfuglereservater.

 • O-160
  Beskytter effektivt mot rev. Til frittgående fjærkre.

Byggeplass

 • P-180
  Det kostnadseffektive byggeplassgjerdet.

 • P-200
  Det sikrede byggeplassgjerdet.

Elg

 • Q-244
  Permanent inngjerding av elg eller annet stort eller mellomstort vilt.

Bison

 • R-150
  Permanent inngjerding av bisonokser.

 • R-200
  Permanent inngjerding av bisonokser.

Støygjerde

 • T-180
  DeciFence®: Attraktivt og økonomisk støygjerde med miljøvennlig kjerne. 
 • T-181
  Skap et godt miljø med Noistop® Steel. Høyde: 180 cm. 

 • T-201
  Skap et godt miljø med Noistop® Steel. Høyde: 200 cm. 

Få inspirasjon til gjerdet ditt 

Last ned katalogen vår, full av inspirasjon til ditt nye gjerde. 

Har du et spørsmål?  

La oss begynne med å finne ditt lokale Poda-senter. Der sitter de klare med svar og ekspertråd. 

Finn Poda-senteret ditt 

Ditt lokale Poda-senter står klar med svar og ekspertrådgivning 

Hvorfor velge Poda?

Flere tiår med erfaring

Nøkkelferdige løsninger

Vi tar vare på miljøet

Garanti for kvalitet