Våre gjerder


 Sau

 • A-053
  Naturbeskyttelse og kupert terreng, uten strøm.
   
 • A-054
  Naturbeskyttelse og kupert terreng, med strøm.
   
 • A-085
  Lavt dyre- og publikumstrykk, prisgunstig løsning.
   
 • A-091
  Jevnt og bølget terreng, middelhøyt dyretrykk.
   
 • A-093
  Ekstra sterkt og sikkert, høyt dyre- og publikumstrykk.
   

 Geit

 • B-121
  Mellomstore og store geiter
   

 Hester

 • C-094
  Multifunksjonelt nettgjerde med strøm, 120 cm høyt.
   
 • C-096
  Multifunksjonelt nettgjerde med strøm, 140 cm høyt.
   
 • C-120
  2-tråds Hippolux hestegjerde, 120 cm høyt.
   
 • C-121
  2-tråds Polytape hestegjerde, 120 cm høyt.
   
 • C-140
  3-tråds Hippolux hestegjerde, 140 cm høyt.
   
 • C-141
  3-tråds Polytape hestegjerde, 140 cm høyt.
   

 Vildsvin

 • D-055
  Naturbeskyttelse og kuperet terræn, lavt dyretryk.
   
 • D-096
  Ekstra stærkt og sikkert, højt dyre- og publikumstryk.
   

 Purker

 • E-054
  Purker på friland.
   
 • E-160
  Frittgående purker og grisunger, revesikkert.
   

 Fjørfe

 • F-160
  Yttergjerde til arealer med frittgående fjørfe.

 Kveg

 • G-090
  Kyr og okser, Insultimber® med 1 tråd.
   
 • G-091
  Kyr og kalver, Insultimber® med 2 tråder.
   
 • G-092
  Kyr og kalver, Insultimber® med 3 tråder.
   
 • G-093
  Kyr, okser og kalver. Insultimber® med 2 tråder.
   
 • G-094
  Kyr og okser, 1-tråds løsning.
   
 • G-095
  Kyr og kalver, 2-tråds løsning.
   
 • G-096
  Kyr, okser og kalver, 3-tråds løsning.
   

 Skog

 • H-142
  Juletrær og nyplantet, mot rådyr og dådyr.
   
 • H-144
  Foryngelse, skogreisning, legjerde og juletrær
   
 • H-164
  Foryngelse, skogreisning, legjerde og juletrær, 160 cm høyt.
   

 Rovvilt

 • I-120
  kombinert saue- og ulvegjerde som holder sauene inne og effektivt avverger ulver.
   
 • I-122
  Den kostnadseffektive løsningen som effektivt avverger ulv, bjørn, gaupe og jerv.
   
 • I-142
  Robust og langtidsholdbar løsning til lokaliteter der hester og føll risikerer angrep og gener fra dyr som ulv, jerv, villsvin og grevling.

 

 Hunder

 • J-092
  Hunder opptil ca. 30 cm
   
 • J-121
  Mellomstore hunder opptil ca. 60 cm, åpent landskap o.l.
   
 • J-122
  Hunder opptil ca. 60 cm
   
 • J-125
  Hunder opptil ca. 60 cm, forsterket
   
 • J-152
  Hunder opptil ca. 80 cm
   
 • J-155
  Hunder opptil ca. 80 cm, forsterket
   
 • J-182
  Hunder opptil ca. 100 cm
   
 • J-185
  Kennel- og internatgjerde
   
 • J-143
  Gjerde til hundeskog med rådyr
   
 • J-160
  Gjerde til hundeskog med rådyr og dådyr
   

 Hjorte

 • K-170
  Kostnadseffektiv beskyttelse av avlinger mot kronhjort.
   
 • K-200
  Benyttes som permanent gjerde der formålet er å holde hjortedyr inne, typisk i oppdrettsøyemed.
   
 • K-208
  Permanent beskyttelse mot stortvilt.

 

 Alpakka

 • M-120
  Kostnadseffektiv gjerde til større beiter.
   
 • M-150
  Kombigjerde til hester og alpakkaer.
   

 Katte

 • N-182
  Gjerdet til å holde katter inne eller ute av hagen din.

 

 Rev

 • O-120
  Kostnadseffektivt, reveavvisende gjerde. Til f.eks. viltfuglereservater.
   
 • O-160
  Beskytter effektivt mot rev. Til frittgående fjærkre.

 

 Byggeplass

 • P-180
  Det kostnadseffektive byggeplassgjerdet.
   
 • P-200
  Det sikrede byggeplassgjerdet.

 

 Bison

 • R-150
  Permanent inngjerding av bisonokser.
   
 • R-200
  Permanent inngjerding av bisonokser.

 

Elg

 • Q-244
  Permanent inngjerding av elg eller annet stort eller mellomstort vilt.
  ​​​​​​

 

 

 

 

 

 

Send en melding og få svar fra ditt lokale Poda-senter


 

© Poda A/S 2023