Poda garantier


3 års garanti på gjerdeapparater

(vnr. 10300 - 10396)

Gallagher Strømgjerde har 3 års garanti mot fabrikasjonsfeil. Garantien dekker ikke tyveri, lynnedslag og skader forårsaket av feilbetjening. I tilfelle av skader bes strømgjerdet tilbakelevert til kjøpsstedet, sammen med kjøpsfaktura. Strømgjerde kan evt. avhentes/leveres mot et mindre gebyr.

20 års garanti på Isolatorwood

(vnr. 34759 - 347735)

Vi garanterer at Isolatorwood holder i 20 år. Garantien betyr, at vi bytter Isolatorwood, som er gennområtnet innenfor garantiperioden. Garantien dekker utelukkende stolper/bats, ikke evt. montering eller følgeskader.

15 års garanti på strømtråd

(vnr. 2000 - 2002)

Vi garanterer for strømtrådens kvalitet og funksjonalitet. Garantien dekker ved utslitthet innenfor garantiperioden. Skulle det oppstå gjennomgående hull flere steder på tråden, og tråden er normalt behandlet, byttes tråden med ny tråd. Garantien dekker utelukkende tråden, ikke evt montering eller følgeskader. Dekningen faller med 6,6% om året. Det betyr for deg, at holder tråden bare i 7 1/2 år, så får du ny tråd til 1/2 pris.

8 års garanti på Poda Super drikkekar

(Vnr. 70502 og 701002)

Ved brudd på Poda Super drikkekar innen 8 år fra kjøpsdatoen, bytter vi drikkekarret i et nytt. På betingelse av at drikkekarret har vært brukt etter forskriftene og ikke til annet enn vanning av dyr, at drikkekarret ikke har vært transportert med innhold, at drikkekarret utelukkende har vært brukt utendørs (ikke i stallen) og har stått på et fast og plant underlag. Garantien dekker ikke brudd forårsaket av dyr, som har vært oppe i karret.

20 års ubetinget garanti på (A) trykkimpregnerte stolper

(vnr. 306150 - 314350)

Vi garanterer stolpenes holdbarhet og funksjonalitet i 20 år fra kjøpsdato. Garantien dekker utelukkende stolpen, ikke evt. montering eller etterskader. Garantien betyr enkelt sagt, at vi erstatter stolper, som er gjennområtnet innenfor garantiperioden.

Dokumentasjon

Felles for alle garantier er, at original kjøpsfaktura skal fremvises.

 

 

Send en melding og få svar fra ditt lokale Poda-senter


 

© Poda A/S 2022