Strømgjerder

 

 

 

 
Strømgjerder i særklasse

Strømgjerder til hester kan etableres i forbindelse med lektegjerder eller som strømgjerde med fritt opphengte tråder.

Når man supplerer et lektegjerde med strømgjerde, oppnår man et hestegjerde i absolutt særklasse: Lektegjerdets robuste materialer og store synlighet fungerer som en effektiv fysisk barriere mens de strømførende trådene lærer hesten å respektere gjerdet og forhindrer at hesten biter i lekter og stolper.

Strømgjerder til hester med fritt opphengte tråder er et billigere alternativ til lektegjerde, og så lenge gjerdet monteres korrekt, oppnår du en høy grad av sikkerhet for hestene dine.

Sikkerhet for hesten

To forhold gjør det særlig utfordrende å etablere sikre gjerder til hester: Flukt er hestens naturlige reaksjon på trusler, og derfor bør gjerdet være veldig synlig, så hesten oppfatter gjerdet som en naturlig barriere i landskapet. Dessuten har hester et stort behov for å rulle seg i tørr jord, noe som ofte er nærme gjerdet, fordi hestene gjerne fôres her og dermed tråkker opp jorda. Derfor kan hestens hover henge fast i tråden hvis den ikke er montert korrekt.

Med våre dyktige og erfarne montører tilbyr Poda profesjonell montering av sikre strømgjerder til hester. Det har vi gjort i mer enn 45 år, og derfor er Poda kjent som den foretrukne leverandøren av hestegjerder.


 

Send en melding og få svar fra ditt lokale Poda-senter


 

© Poda A/S 2023