Gjerder til skog

Gjerder til juletrær

Juletrærnes friske, myke skudd er yndet føde for rådyr og dådyr; og når skuddene spises, deformeres trærne, og så må de nedklassifiseres og selges til en lavere pris. Derfor er det sunn fornuft å investere i effektiv inngjerding av juletrærne dine.

Profesjonelle skoggjerder

Poda er landsdekkende, og vi tilbyr rådgiving, montering og vedlikehold av alle typer skoggjerder. Montørene våre har lang erfaring, og alle rår over profesjonelt verktøy og terrenggående kjøretøyer. Derfor er du sikker på å få et robust og effektivt skoggjerde når du velger Poda som leverandør.

Gjerder til kulturarealer

Bestandene av rådyr og kronvilt vokser støtt, og derfor opplever skogeiere et stigende problem med busker og trær som bites om vinteren når dyrene sliter med å finne føde. I tillegg får trærne barkskader om våren når bukker og hjorter pusser den nye oppsatsen (geviret). Begge deler medfører tap av planter og tilvekst, noe som innebærer kostnader og verditap, og derfor er skoggjerder som regel en god investering.

Effektive skoggjerder

Hos Poda har vi mer enn 40 års erfaring med gjerder til dyr, og derfor har vi både ekspertise og materialer til å montere skoggjerder som effektivt beskytter planter og trær mot skader fra harer, hjort og andre dyr.

 

 

Send en melding og få svar fra ditt lokale Poda-senter


 

© Poda A/S 2022