Rovdyravvisende gjerder - Ulv

Ulvebestanden sprer seg og kommer nærmere og nærmere husdyrene våre. Poda har i årevis satt opp rovdyravvisende gjerder, og derfor trekker vi på konkrete erfaringer og kunnskap om hvordan du best beskytter dyrene dine mot ulveangrep.

 

 

Det bør du gjøre for å sikre dyrene dine mot ulven

Vær ekstra oppmerksom på gjerdet ditt ved avsidesliggende inngjerdinger, inngjerdinger inntil skog, når det er terrengforskjeller innen- og utenfor gjerdet eller fordypninger under gjerdet hvor ulven kan hoppe over eller krype under. Ulver er veldig fintfølende og avskrekkes av strømtråder. Derfor må du sørge for at strømgjerdet ditt er vedlikeholdt og velfungerende. Vi anbefaler å endre eksisterende 2- eller 3-trådsgjerde til 4 eller 5 tråder med en innbyrdes avstand på 20 cm. En forbedring av jordforbindelsen og en forhøyelse av eksisterende gjerde kan også være aktuelt.

Nye gjerder

Ved etablering av nye inngjerdinger som skal holder ulven ute, anbefaler vi et gjerde på 125 cm. Gjerdet lages med 116 cm høyt Poda Supernett supplert med elektriske gjerdetråder. Utvendig minst to elektriske tråder; én 15 cm fra bakken og den andre ca. 10 cm over nettgjerdet. Et alternativ er et 6-tråds strømgjerde med den nederste tråden ca. 10 cm over bakken og en trådavstand på ca. 20 cm. En økonomisk gunstig løsning kan bygges opp som et klassisk Poda-gjerde med Isolatorwood X-bats.

 
 

Du kan også etablere en mindre «nattinngjerding» etter ovenstående prinsipper, hvor dyrene lukkes inn om natten for ekstra beskyttelse. Kontakt under alle omstendigheter Poda-senteret ditt for veiledning og konkrete råd om akkurat dine forhold.