25 år med Poda Gjerder

Opprettet den under Jubileum

25 år med Poda Gjerder

– et portrett

På slutten av 90-tallet måtteDorit og Svend Erik Højgaard velge mellom å drive en kveggård eller overta det lokale Poda gjerdesenteret i Vestjylland. Valget falt på å drive Poda Gjerder Vest – og det er en beslutning som de aldri har angret på.

«Vi drev en kveggård med melkekyr, og i den forbindelsen fik vi laget en inngjerding på gården sammen med den daværende Poda-forhandleren. Vi var godt fornøyd med resultatet, og da vi senere fikk muligheten for å overta gjerdeforretningen, slo vi til. Vi trodde nok at vi kunne klare begge deler, men det ble snart klart at vi måtte ta et valg – og det ble Poda Gjerder Vest», forteller Dorit og Svend Erik Højgaard, som i år har drevet bedriften sammeni 25 år.

«I starten var gjerdeoppgaver for bønder kjerneproduktet for Poda Gjerder Vest, og man kan si at min utdannelse og erfaring som bonde ga meg et bra utgangspunkt for gjerdeoppgavene fordi jeg kjente til problematikkene som bøndene var opptatt av», forteller Svend Erik Højgaard.

Sneglegjerde og inngjerding av miner

I løpet av de 25 årene har det kommet til flere og flere arbeidsoppgaver, og i dag løser Poda Gjerder Vest mange forskjellige oppgaver. Det er fortsatt de tradisjonelle gjerdeoppgavene for bønder, men det kan også handle om å inngjerde områder slik at iberiaskogsnegler holdes ute - eller å inngjerdeområder ved Nordsjøen som skal avsøkes for gamle krigsminer.

«Vi inngjerder kronvilt - både for å holde viltet inne i skogen og for å holde dem ute fra områder med nyplantede trær og avlingen på bondens åkrer. I de siste årene har vi dessuten utført mange oppgaver med sikringsgjerder til daginstitusjoner, bilforhandlere, vannverk, rensningsanlegg og gjenbruksplasser, i tillegg til stakitt og gjerder for private kunder». Landskapsvernprosjekter i samarbeid med stat og kommune harogså blitt en vesentlig del av forretningen.

«Vi løser kort sagt en svært bred vifte med oppgaver», sier Svend Erik Højgaard.

3500 kilometer gjerde

Hos Poda finner man alle de forskjellige gjerdene som er nøye konstruert til hvert sitt formål. Og når man skal ha en løsning på en gjerdeoppgave i området, så er det Svend Erik Højgaard og Poda Gjerder Vest man skal ha tak i.

«Det er et forholdsvis stort geografisk område vi dekker, så det har blitt til noen kilometer i bilen i løpet av de 25 årene», forteller Svend Erik Højgaard.

I dag er det en gruppe flinke medarbeidere som ivaretar de mange oppgavene i firmaet: «I tillegg til å gi god rådgivning legger vi stor vekt på at gjerdene våre er av god kvalitet og samtidig kan skaffes til en rimelig pris», forteller Svend Erik Højgaard. «Med vår store erfaring kan vi mange ganger komme med forslag som det kanskje ikke er tenkt over, og vi gleder oss ofte over at nye kunder henvender seg fordi vi har utført en arbeidsoppgave som andre kunder har vært tilfredse med.»

Hvor mye gjerde har det blitt til på 25 år? Jo, i årenes løp har Poda Gjerder Vest levert ikke mindre enn 3500 kilometer gjerde, og det svarer sånn omtrent til å inngjerde 11000 fotballbaner - eller til et gjerde i luftlinje fra firmaet i Jylland til Middelhavet - tur/retur!

 


Ingen kommentar(er)
Skriv kommentaren din