Slik beskytter du dyrene dine mot ulven

Opprettet den under Elektrisk gjerde, Montering, Ulv

Slik beskytter du dyrene dine mot ulven

Kontroller inngjerdingen din

Ulver foretrekker å passere under et gjerde, og de må derfor ikke kunne finne svakheter i inngjerdingen der de kan krype under. Vær spesielt oppmerksom ved avsidesliggende beitemarker, beitemarker inntil skog og generelt steder der det er terrengforskjeller rundt gjerdet eller fordypninger under gjerdet.

Sørg for at leddåpningene er stengt og sikre, og unngå overgangspassasjer for mennesker som ulven kan benytte til å komme inn i inngjerdingen.

Hele inngjerdingen må være velkonstruert, med strammet nett og tråd, som er stabilt og korrekt montert.

Strømgjerde er et “must”

Ulver avskrekkes av strømgjerder. Derfor må du sikre deg at strømgjerdet ditt både er velfungerende og vedlikeholdt. Du må minimum kunne måle 3000 volt på strømgjerdetrådene - også der avstanden til spenningsgiveren (strømgjerdeapparatet) er størst, altså på inngjerdingens «fjerneste» steder.

Husk vedlikeholdelsen

For å unngå strømtap, er det viktig å holde strømtrådene fri for oppvoksende vegetasjon som kortslutter strømgjerdet – såkalt avledning. Du må derfor regelmessig slå gresset og fjerne ugresset under gjerdet, likedan må hele gjerdet etterses for falne greiner og andre skader.

Især i tørre perioder bør du dessuten jevnlig kontrollere jordforbindelsen. I mange tilfeller kan det være nødvendig å forbedre jordforbindelsen i gjerdet for å sikre en effektiv støtavgivelse.

Få en SMS ved feil på strømgjerdet

Du kan oppnå en ekstra sikkerhet ved å installere en Poda SMS-alarm på strømgjerdet ditt. Denne lille alarmboksen sender en melding til mobiltelefonen din i tilfelle spenningen på strømgjerdet faller under et fastsatt nivå. Et plutselig spenningsfall kan skyldes at fremmedlegemer eller kraftig vegetasjon berører gjerdetråden. Når du mottar en alarm, kan du raskt utbedre feilen på strømgjerdet og dermed komme ulven i forkjøpet.

Ulveavvisende gjerder

Ulveavvisende gjerder er kostnadseffektive gjerdeløsninger som gir en høy grad av sikkerhet.

Ved etablering av nye beiteområder til f.eks. sauer, anbefaler vi et gjerde med en høyde på 125 cm. Gjerdet kan med fordel konstrueres med 116 cm Poda Supernet, supplert med minst 2 strømtråder utvendig; én maksimalt 20 cm fra terrenget og den andre i toppen av gjerdet.

Et alternativ er et sekstråds strømgjerde med den nederste tråden maksimalt 20 cm over terrenget og en trådavstand på ca. 20 cm. Denne typen gjerde kan konstrueres ekstra økonomisk som et klassisk Poda-gjerde med Isolatorwood X-bats.

Har du allerede et gjerde? Eksisterende 2- eller 3-trådsgjerder kan i noen tilfeller endres til 5 tråder. Trådenes innbyrdes avstand bør maksimalt være 25 cm, og den nederste tråden må ingen steder være mer enn 20 cm over terrenget. Ofte er eksisterende gjerder for lave, og så må det vurderes om gjerdet kan forhøyes eller om det lønner seg bedre med et helt nytt gjerde med nye stolper.

Ekstra sikre gjerdeløsninger

I tilfeller der det ønskes en ekstra høy sikkerhet, kan det bli aktuelt med et høyere nettgjerde med strømsikring. Det kan f.eks. være hvis man har spesielt verdifulle avls- eller konkurransedyr som skal sikres best mulig. I en slik inngjerding kan det også legges ut et ekstra nett på jorden på yttersiden av gjerdet. Dette vannrette nettet festes til selve gjerdet og forhindrer at ulven graver seg under.

Hvis du har et mindre antall dyr og har muligheten for å samle dem om kvelden, er en annen mulighet å etablere en mindre, ekstra sikker inngjerding der dyrene overnatter. En slik ekstra «nattinngjerding» vil være billigere enn en komplett inngjerding i samme høye standard og gir større sikkerhet mot angrep om natten, der ulven også er aktiv.

Store dyr i naturen –som f.eks. krondyr – kan komme til å skade et ulveavvisende gjerde når de hopper over gjerdet. Visse steder kan det derfor være hensiktsmessig å sette opp et høyere gjerde enn det som umiddelbart virker nødvendig.

Går du med tanker om ulveavvisende gjerde, så kontakt under alle omstendigheter ditt lokale Poda-senter for råd og veiledning til akkurat dine forhold.

 


Ingen kommentar(er)
Skriv kommentaren din