Nytt naturområde til den europeiske bisonen

Opprettet den

Nytt naturområde til den europeiske bisonen

Etter nesten å ha blitt utryddet er den europeiske bisonen på vei tilbake i naturen. Nå skal det settes ut bisoner i et stort naturområde i Lille Vildmose i Danmark, der de kan leve i pakt med naturen. Poda Gjerder har vært med.

 

På grensen til utryddelse

For 10 000 år siden var den europeiske bisonen utbredt over det meste av Europa, men siden gikk bestanden sterkt tilbake. Det siste frittlevende eksemplaret ble nedlagt i 1919 i de polske skogene. Verdens nåværende bestand består utelukkende fordi det var mulig å avle videre på noen få dyr som hadde overlevd i dyreparker.
 

I dag er det omkring 8500 europeiske bisoner i verden, men arten betraktes fortsatt som utrydningstruet. Jo flere levesteder den europeiske bisonen blir en del av, jo større blir dens sjanser for å overleve på lang sikt.
 

En nøkkelart i den europeiske naturskogen

I Danmarks største, fredete naturområde, Lille Vildmose, settes det våren 2021 ut fire europeiske bisoner: én tyr, to kyr og én kalv. Målet er å starte bestanden med 15-20 dyr, og i en senere etappe av prosjektet er det meningen å supplere med dyr fra Nederland, Tyskland og eventuelt Polen.

 

Et rådgivende utvalg av naturfaglige eksperter støtter prosjektet med europeiske bisoner i stor skala i et naturområde. Bisonene kommer til å leve i samspill med kronhjort, villsvin og rådyr, og i kraft av sin størrelse og sitt levevis kan de skape dynamikk og flere levesteder til en lang rekke arter.
 

Jacob Skriver er driftsleder i Lille Vildmose for fondet Aage V. Jensen Naturfond, som er primus motor i prosjektet. Han forteller om bisonens gagnlige effekt på naturen:

- En voksen europeisk bison spiser 30-60 kilo biomasse i døgnet, og den er en storspiser som bidrar til en lysåpen og svært artsrik skognatur ved å bite ned stritt gress som ellers kan true mangfoldigheten. Bisonen er en nøkkelart i den europeiske naturskogen, og ved å innføre den kan vi bedre sikre de lysåpne naturtypene som er enestående i Lille Vildmose.
 

Store krav til gjerdene

Lille Vildmose huser allerede kronhjort, elg og villsvin, og det er store krav til inngjerdingene som skal holde alle de forskjellige dyrene sikkert på plass. I alt er ca. 6500 ha inngjerdet i Lille Vildmose. Det er i Tofte Skov og Mose, som nå huser kronhjort og villsvin, det også skal settes ut bisoner.
 

Den europeiske bisonen er Europas største landlevende pattedyr, og en fullvoksen tyr har en skulderhøyde på opptil 195 centimeter og kan veie opptil 840 kilo. For det meste gresser de fredelig, men den europeiske bisonen er bemerkelsesverdig spenstig og kan både hoppe og springe opptil 60 km/t.
 

I forberedelse til bisonenes ankomst har Poda levert og montert et nytt gjerde på knapt 3 km. Gjerdet er utført av Poda Gjerder Viborg sammen med Poda Gjerder Terndrup og er konstruert med Poda Supernett i en høyde på hele 2,5 meter.
 

Supernett er fremstilt med herdede tråder, og det betyr at gjerdet både er sterkt og kan fjære hvis det blir utsatt for belastning. Supernettet utmerker seg dessuten ved en spesiell trådknute i alle samlinger, noe som gjør det betydelig mer solid enn nett med sveisede samlinger – eller de enklere omviklingene man ser i andre typer nettgjerder.
 

De kraftige gjerdestolpene er Poda Økopæle i robinie. De rustikke, miljøsertifiserte naturstolpene er av europeisk opprinnelse og er helt ubehandlet og fri for kjemikalier. På mange måter passer de derfor godt inn i det fredede naturområdet.

Inngjerdingene skal naturligvis overholde lovkrav og standarder, og derfor er det nye gjerdet også supplert med strømførende tråder som forsynes fra kraftige spenningsgivere. Pga. de forskjellige dyreartene i naturområdet er det nødvendig med en spesialkonstruksjon med fire gjerdetråder i forskjellige høyder.
 

I Lille Vildmose har de europeiske bisonene status som ville dyr på linje med kronhjort, noe som blant annet betyr at det ikke er krav om øremerkinger og leskur. En positiv historie – og et vitnesbyrd om det seriøse arbeidet som foregår med å gjenskape og vedlikeholde den opprinnelige naturen og dens artsmangfold.
 

Se det ovenfra når Poda Gjerder monterer det nye gjerdet:

Her setter Poda Gjerder Viborg og Terndrup opp et nytt gjerde i Lille Vildmose


Se mer om Lille Vildmose på Aage V. Jensen Naturfonds nettside  
 

Les om de europeiske bisonenes ankomst

 


Ingen kommentar(er)
Skriv kommentaren din

 

Send en melding og få svar fra ditt lokale Poda-senter


 

© Poda A/S 2020