Få strømgjerdet ditt i toppform!

Opprettet den

Få strømgjerdet ditt i toppform!

Her er tips til å gi strømgjerdet ditt en "sjekk" så du er sikker på at dyrene dine er sikkert inngjerdet. Husk også regelmessig kontroll og vedlikehold vinteren igjennom - dette bør du gjøre.


 

Start ved kilden!

Først og fremst må du sikre deg at spenningsgiveren din gir nok spenning. Det gjør du lettest ved å fjerne tilkoblingen fra spenningsgiveren til gjerdet og måle spenningen direkte på apparatet med et digitalvoltmeter. Du skal kunne måle minst 5000 volt.

 


Kan du bevare jordforbindelsen?

Dessverre ser vi ofte at jordforbindelsen til gjerdet har blitt forsømt, så det er god grunn til å kontrollere den: Skap en kraftig avledning ute på gjerdet, og slå på spenningsgiveren. Kobl nå til voltmeteret mellom jordspyd og jorden. Viser voltmeteret mer enn 0,3 kV, må jordforbindelsen forbedres. Følg Podas standarder for korrekt montering, og overhold avstandene mellom flere spyd og til andre jordforbindelser.

 


Gir gjerdet motstand?

Koble til gjerdet, og mål deretter på spenningsgiveren med voltmeteret igjen. Er spenningen mye lavere enn de 5000 V du målte på spenningsgiveren uten tilkoblet gjerde, er det feil på gjerdelinjen. Langt ute på gjerdet skal du kunne måle minimum 3000 V. Et stort spenningsfall kan skyldes at fremmedlegemer eller kraftig vegetasjon berører gjerdetråden. Men det kan også være feil på selve gjerdet.

Få samling på gjerdet ditt!

Feilene vi oftest ser er ved samlinger og overføringer av strømmen. Bruk de galvaniserte eller rustfri trådsamlerne eller samleleddene som er beregnet til gjerdet. Vær ekstra oppmerksom på el-reb og polytape, som i forveien har en høy motstand på grunn av ledernes beskjedne tverrsnitt. 

 

Hver dårlige samling øker motstanden og gir en økt risiko for at trådene brenner over! Husk å tvinne de små fine trådene godt sammen innen du samler endene med trådsamleren eller samleleddet.

Og så skal vi ut å gå!

Stram gjerdetråden etter behov, og se etter uvedkommende gjenstander som berører tråden. Ofte kan man høre små smell eller klikk fra kortslutninger og dårlige forbindelser, spesielt når det er fuktig vær. Det er forresten ved jevnlig inspeksjon og reparasjon av gjerdet sitt at man oppdager fordelen ved en fjernstyrt spenningsgiver, og ved å ha oppdelt inngjerdingene sine i seksjoner, med hver sin knivafbryder.

 


Er det en gjerdedoktor til stede?

Under gjerdeinspeksjonen kan du med fordel konsultere "gjerdedoktoren". Gjerdedoktoren er en superutgave av digitalvoltmeteret, laget spesielt til kontroll av gjerder. Den viser med piler og tall i hvilken retning strømflyten går og i hvilken retning du skal gå for at finne feilene på linjen!

 


Nytt alarmkonsept holder øye med strømgjerdet

Poda SMS-alarm er en alarmboks som kobles til strømgjerdet og sender en SMS og/eller e-post ved driftsforstyrrelser - uavhengig av teleselskap!

Kontakt Poda

Er du usikker på om gjerdet ditt er i orden?

 

 


Ingen kommentar(er)
Skriv kommentaren din

 

Send en melding og få svar fra ditt lokale Poda-senter


 

© Poda A/S 2020