Vår miljøpolitikk

Vi vil alltid overholde eller overgå gjeldende lovgiving og forordninger på miljøområdet.

Vi vil utvelge og påvirke leverandørene våre så deres miljøpolitikk følger prinsipper som er i overensstemmelse med våre.

Vi ønsker ikke å benytte tre fra ukontrollert regnskoghogst i produktene våre. Poda A/S er FSC®-sertifisert (Forest Stewardship Council®) distributør (FSC-C006739), og vi kan dokumentere opprinnelsen av vårt FSC-tre. Vi markedsfører bl.a. Poda økostolper som bærekraftige alternativer.

Vi har som overordnet mål å arbeide miljøvennlig og med respekt for naturen der hvor arbeidet utføres.

Vi benytter miljødiesel til kjøretøyene våre samt miljøbensin og vegetabilsk sagkjedeolje til motorsager.

Vi prioriterer de miljømessige aspektene høyt, både i forhold til forbruksmaterialer og avfallshåndtering.

Restmaterialer fra gjerdemontering sorteres og gjenbrukes som brensel eller destrueres forsvarlig ved levering til kommunal avfallsplass.

Som noe enestående i bransjen tilbyr Poda - etter avtale, å motta kasserte trykkimpregnerte gjerder og forbrenne treet på et miljøgodkjent anlegg.

Det interne arbeidet vårt kjennetegnes ved en effektiv ressursutnyttelse som minimerer miljøbelastningen. Vi gjenbruker i størst mulig omfang pappkasser og andre emballasjeprodukter.

Vi er alltid oppmerksomme på, åpne og lydhøre for nye tiltak på miljøområdet.