Markedet

Landbruk

Kundene dine vil fortrinnsvis komme fra landbruk og hestehold. Så lenge det holdes dyr, er det nødvendig med gjerder. Derfor er gjerder en bransje med framtid. Men kundene kan også komme fra andre områder, for eksempel:

  • Hobbydyrehold
  • Skogeiere
  • Fruktplantasjer
  • Folk som har fjærkre
  • Jegere
  • Folk som holder vilt
  • Folk med eiendom på landet
  • Put-and-take-eiere
  • Zoologiske hager
  • Kommuner og fylker

 

Kundenes forventninger

At kundene forventer vennlighet og kompetanse er innlysende. Men mange kunder velger Poda på grunn av den lange holdbarheten og dermed gode gjerdeøkonomien.

Vi står gjerne til regnskap for holdbarheten og gir 5, 10, 15, 20, ja inntil 30 års garanti på forskjellige produkter. Takket være dette er vi markedsførende i Skandinavia, Holland og Tyskland.