Ta vare på naturverdiene med skjøtsel - Ta vare på naturverdiene med forvaltning

Skjøtsel - forvaltning og vedlikehold av naturområder

- som f.eks. myrer, skoger, strandområder, bekker, vannhull, dyrehager og bynære naturområder - har blitt et stadig viktigere tema i samfunnet og nærmest en hjertesak for det norske folk.

Poda har mange års erfaring med gjennomføring av skjøtselprosjekter. Som totalleverandør kan vi levere komplette løsninger med en solid lokal forankring fra Poda-sentre over hele landet.

I mer enn 40 år har Poda inspirert med sikre og nyskapende gjerdeløsninger, som f.eks. overvåking av strømgjerder pr. SMS.

Vi utfører nesten alle typer oppgaver og rår over en stor maskinpark som matcher ethvert behov. Kvaliteten sikres av et høyt faglig nivå, oppnådd gjennom flere tiårs praktisk erfaring og løpende utdanning av alle medarbeidere.

I samspill med naturen

Mye av den naturen vi kjenner og elsker er resultatet av menneskelige aktiviteter, hvor samspillet med naturen bl.a. har skapt enger, beitemarker og heder. Med skjøtsel og gjenoppretting av naturen bevarer og gjenskaper vi disse unike naturområdene og det særlige dyre- og plantelivet som trives her.

Naturen i Norge trenger generelt å skjøttes hvis landskapets kvaliteter og artsrikdommer skal bevares.

Opprinnelig har store viltlevende dyr - og senere husdyr - hatt en avgjørende betydning for dannelsen av de norske naturverdiene. Derfor er det nødvendig at store dyr fortsatt skjøtter naturen.

Samspillet mellom natur, dyr og vår moderne sivilisasjon betyr at gode, funksjonelle gjerdeløsninger er mer nødvendige enn noensinne.

 

 

Send en melding og få svar fra ditt lokale Poda-senter


 

© Poda A/S 2022