Poda-konseptet

Poda nasjonalt

Interessen for Poda fra det norske markedet førte i 2010 til etableringen av det første Poda Gjerde senter i Larvik, og siden er yderligere 2 gjerde sentre kommet til, i Geilo og Jæren. De norske gjerdesentre viser nå veien for etablering av ytterligere Poda Gjerdesentre i Norge.

Poda internasjonalt

I Danmark er 15-18 franchise-takere over hele landet med til å gjøre Poda til den ledende leverandør på markedet. Poda konseptet er en veletablert forretningsmodell, og landet over er Poda kjent som en seriøs partner når det gjelder gjerder. Poda gjerder er å se overalt i landet og etterspørselen er stor og stabil.

I Sverige valgte en gruppe på 11 velrenommerede hegnsfirmaer i 2005 Poda som deres grossist. Siden er der etableret 8 svenske Poda Gjerdesentre, som arbejder efter Poda-konceptet.

I 2008 blev Poda etableret i Tyskland og snart efter fulgte Holland. Poda udvikler sig fortsat positivt på de internationale markeder og er p.t. repræsenteret med 6 gjerdesentre i Tyskland samt 4 i Holland.

Poda betyr kvalitet

Grunnlagt i 1975 er Poda nå markedsledende i Skandinavia. Dette er oppnådd gjennom det effektive Poda konseptet, og en konsekvent satsing på kompromissløs kvalitet på våre produkter og ytelser - alt fra rådgivning over montasje til vedlikehold; en kvalitet som ytterligere understrekes av Podas garantier på 5, 10, 15 og 20 år.