HandyGate - bekvem adgang for rullestolbrukere

Adgangssluse for rullestolbrukere

Med denne gjennomførte konstruksjonen kan rullestolbrukere og andre bevegelseshemmede bekvemt få adgang til inngjerdede naturområder og beiteområder der det går dyr. Utviklet i samarbeid med Dansk Handicap Forbund.

Enkel adgang for alle

HandyGatens store fordel er at rullestolbrukere alltid betjener grinden forfra uten å måtte snu kroppen. Dette oppnås ved å rygge inn i slusen.

Grinden åpnes lett og holdes fast i den nye posisjon med en skåte som lukkeutstyr. Under gjennomkjøringen er det ikke nødvendig å holde fast i grinden, og brukeren har derfor begge hendene fri til å betjene rullestolen. Denne konstruksjonen er naturligvis også en fordel for brukere med gangstativ og andre bevegelseshemmede.

Data og spesifikasjoner

Gjerdesikkerhet i topp

Dyrene kan under ingen omstendigheter slippe ut gjennom HandyGaten. Grinden er hengslet så den sitter litt på skrå, og denne vinklingen gjør at grinden automatisk «lukker seg igjen». Derfor er det umulig å la grinden bli stående halvåpen – og uansett om den står i «posisjon 1» eller «posisjon 2» er HandyGaten alltid lukket for dyrene.


HandyGate lågen kan aldrig stå halvt åben, så dyrene slipper ud

 

 

 

 


Download