Gjerder til storfeStorfe som naturskjøttere

Storfe benyttes i stigende omfang til skjøtsel og avbeiting av arealer med et særlig naturinnhold, f.eks. beitemarker og kystnære enger. Beiting med storfe forhindrer at arealene gror igjen med skog og sørger for at den særlige naturtypen bevares og biodiversiteten fremmes. Hos Poda har vi mange års erfaring med inngjerding av særlige naturtyper under hensyn til publikums ferden.

Fokus på sikkerhet

Krøtter er store dyr som potensielt er svært farlige i trafikken, og derfor er storfegjerdene våre utviklet til effektivt å holde dyrene inne på beitet. Det gir trygghet i hverdagen.

Gjerde som investering

Hos Poda anstrenger vi oss for å forene sikkerhet med estetikk, funksjonalitet og god økonomi. Derfor tilbyr vi et bredt utvalg av storfegjerder som kjennetegnes av robuste materialer og gjennomtenkt design. Det gir deg muligheten til å velge akkurat det gjerdet som passer best til omgivelsene på eiendommen din og den typen krøtter du skal inngjerde.

Samtidig sikrer de solide materialene en lang levetid. Storfegjerder fra Poda er derfor en god investering som øker verdien på eiendommen din.


 

Send en melding og få svar fra ditt lokale Poda-senter


 

© Poda A/S 2023