Gjerder til frittgående høner


Gode materialer lønner seg

Frittgående ender, høns og annet fjørfe er spesielt ut-satt for angrep fra rev m.m. og må beskyttes av en sikker inngjerding. Grunnsteinen er typisk et 180 cm høyt nett-gjerde som etter ønske monteres enten på Poda Økostolper i europeisk robinie eller trykkimpregnerte Poda gjer-destolper i norsk skogfuru. Da er du sikret et gjerde med en lang levetid.

 

Adgangsveiene utføres med høye, galvaniserte stålgrin-der eller -porter med finmasket flettverk i den ønskede bredden til kjøretøy m.m.

Beskyttelse mot rovdyr

Rovdyr avverges best ved å hindre dem i å komme nær gjerdet, og det ordnes typisk med en strømsikring med strømførende tråder på avstandsisolatorer. Risikoen for at f.eks. rever prøver å grave under gjerdet kan bl.a. imøtegås ved å legge ut nettgjerde på jorden på yttersiden av gjerdet.

 

 

Send en melding og få svar fra ditt lokale Poda-senter


 

© Poda A/S 2022