Gjerder til frilandsgris


Gjerde til frilandsgriser

Når grisen får lov til å utfolde seg i naturen, opplever man fort dyrenes begeistring for å rote i jorda. Hos Poda Gjerder har vi laget gjerder til griser i over 40 år, og vi har fått mange erfaringer på området.

Et effektivt gjerde

Unge og voksne griser inngjerdes effektivt med nettgjerder, og typisk benyttes et 80 cm høyt Poda Supernett. Poda Supernett er ekstra solid utført i «high tensile» stål og er konstruert med den spesielle «Tight-lock»-knuten i alle trådsamlingene. På innsiden av gjerdestolpene monteres dessuten strømtråder på passende isolatorer. Grisenes naturlige trang til å grave opp jord og stein fra bakken betyr at strømtrådene ikke må settes for lavt. Hvis trådene dekkes av jord, blir spenningsgiverens impulser avledet, og det elektriske gjerdet skaper ikke lenger respekt hos dyrene.

Smågriser er et lett bytte

I områder med stort rovdyrtrykk – spesielt fra rev og ulv – må inngjerdingen sikres effektivt mot inntrengning på området. Ellers vil man raskt oppleve at det forsvinner smågriser fra inngjerdingen. Nettgjerdet bør derfor gjøres betydelig høyere (ca. 160 cm), og det må dessuten monteres ekstra strømtråder på gjerdets ytterside. Dette sikrer at rovdyrene ikke klatrer over gjerdet. Samtidig legges et ca. 1 m bredt nettgjerde vannrett ut på jorden foran gjerdet. Typisk vil rovdyr prøve å grave rett ved gjerdet, og nettet på jorden forhindrer at de graver seg under inngjerdingen. Se konkrete forslag til gjerde på gjerdene våre.

Alarm hvis strømgjerdet ikke fungerer

Poda Gjerder har spenningsgivere med alarm som reagerer hvis det ikke lenger er tilstrekkelig spenning på strømtråden. Dermed kan du raskt avhjelpe fallende spenning – f.eks. ved avledning fra høy vegetasjon eller ved skader på gjerdet forårsaket av ulykker, brukne greiner eller veltede trær. En annen mulighet er den smarte Poda SMS-alarmen som konstant overvåker gjerdet og kan brukes med alle typer og fabrikater spenningsgivere.

Kontakt oss for rådgivning om korrekt og effektiv inngjerding av frilandsgrisene dine!

 

 

Send en melding og få svar fra ditt lokale Poda-senter


 

© Poda A/S 2023