Poda Ferist - den profesjonelle løsningenFerister fra Poda: Den profesjonelle og effektive løsningen

De banebrytende feristene fra Poda utmerker seg ved å være en ferdigsamlet, komplett konstruksjon som ganske enkelt plasseres direkte på bruksstedet. Poda-feristen krever bare en utgraving. Det er ikke behov for besværlig og tidkrevende nedstøping, og feristen kan tas i bruk med én gang.

Den mobile feristen er en spennende utvikling av den originale Poda-feristen: Den plasseres ganske enkelt oppå jorden og gjør det mulig å flytte feristen problemfritt mellom skiftende plasseringer: Lettere kan det ikke bli!

Begge typer ferister leveres på bestilling. Både størrelse, belastningsgrad og utførelse (galvaniserte eller ubehandlede rør) tilpasses etter ønske.


 

 

Send en melding og få svar fra ditt lokale Poda-senter


 

© Poda A/S 2022