Poda Ferist - den profesjonelle løsningen

Ferister fra Poda: Den profesjonelle og effektive løsningen

De banebrytende feristene fra Poda utmerker seg ved å være en ferdigsamlet, komplett konstruksjon som ganske enkelt plasseres direkte på bruksstedet. Poda-feristen krever bare en utgraving. Det er ikke behov for besværlig og tidkrevende nedstøping, og feristen kan tas i bruk med én gang.

Den mobile feristen er en spennende utvikling av den originale Poda-feristen: Den plasseres ganske enkelt oppå jorden og gjør det mulig å flytte feristen problemfritt mellom skiftende plasseringer: Lettere kan det ikke bli!

Begge typer ferister leveres på bestilling. Både størrelse, belastningsgrad og utførelse (galvaniserte eller ubehandlede rør) tilpasses etter ønske.