Elektriske gjerder til sau og geiter


El-gjerde- økonomisk og holdbart

Erfaringene viser at det orginale Poda gjerde Insultimber er mere økonomisk og holder lengre enn noe annet gjerdesystem. Et effektivt alternativ til nettgjerde, når det er gode forhold og plass til dyrene i innhegningen.

Poda gjerdet utnytter styrken i high tensile gjerdetråden, som spennes kraftig opp mellom sterke nedbankede hjørnestolper. Derfor er det kun nødvendig med relativt spinkle mellomstolper for hver 30-40 meter- supplert med korte ”bats”, som står på bakken for hver tiende meter.

Bats og mellomstolper kalles ”Insultimber” og fremstilles av et spesielt hardtre, som har et høyt naturlig oljeinnhold. Det gjør at stolpene ikke trekker til seg vann, og det er derfor ikke nødvendig og bruke isolatorer til den strømførende gjerdetråden.

Gjerdet skal tilpasses dine dyr

Gjerdet skal konstrueres etter dyrene. Tunge saueraser, som Shropshire, Texel og Oxford Down, holdes bak et 90 cm gjerde med fire tråder. De litt lettere rasene som f.eks Spelsau, Rygja og Gotlændere, holdes bak fem tråder. Geiter er mere krevende og her anbefaler vi oftest et 90 cm høyt fem-tråds gjerde eller et 6/7 tråds gjerde på 120 cm.

 

 

Send en melding og få svar fra ditt lokale Poda-senter


 

© Poda A/S 2022