El-tau

El-tau - gjerde til midlertidige innhegninger

El-gjerde er i hovedsak ett effektivt og økonomisk alternativ til et ”riktig” fast gjerde, men især når det gjelder el-gjerder til hester bør du være særlig påpasselig. Hester er noen av de vanskeligste dyrene å inngjerde, og dessverre skjer det for mange skader og fatale ulykker pga. el-gjerder som er anvendt uriktig eller er direkte uegnede til hester.

El-tau er beregnet til midlertidige innhegninger, hvor man enkelt skal kunne håndtere gjerdet. Vær oppmerksom på, at el-tau kan forårsake alvorlige skader på hester. Anvend og montér el-tauet korrekt og sørg for godt vedlikehold. Til permanente innhegninger skal du av sikkerhetshensyn anvende Hippolux, Polytape eller Aluwire.

Velg det riktige el-tauet

Først og fremst skal du velge et el-tau med mange og kraftige ledere, så gjerdet kan gi et effektivt støt - også lengst vekk fra spenningsgiveren og når det er avledning fra høyt gress og lignende. El-tau fra Poda har spesielt mange ledere i høy kvalitet, så dyrene har respekt for gjerdet. Fås i modellene ”Standard” (sort/hvitt, snurret) og ”Turbo” (brunt eller hvitt med innvevede oransjerøde tråder, flettet). Hvis gjerdets lengde overstiger 500 meter (veil.) bør du anvende ”Turbo”.

Podas nyeste ”Turbo” el-tau er i en klasse for seg. I motsetning til de vanlige, snurrede el-tau på markedet er dette el-tauet flettet. Fordelene ved det flettede el-tauet er en bløtere overflate, bedre beskyttelse av de innvevde lederne og at tråden strekker seg mindre. En spesielt lav bruddstyrke på 225 kg. øker dessuten sikkerheten for dine dyr, hvis uhellet er ute - her er det snakk om markedets beste el-tau.

Til montasje av el-tau er det tilstrekkelig med en stolpe for hver 10 meter (veiledende).

Tips: Dårlige samlinger (som knuter) vil alvorlig redusere el-gjerdet effektivitet og kan få de små, fine lederne i el-tauet til å brenne over. Når du monterer et el-tau er det derfor viktig å ”utfiltre” lederne, sno dem godt sammen og anvende de korrekte trådsamlerne.